LỚP LÁ 8, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: LÊ THỊ MỘNG TRINH

Số điện thoại: 0774.104581

Email: lethimongtrinh.ot@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Tiểu học C Phú Hội

Ấp Phú Trung, xã Phú Hội 

huyện An Phú, tỉnh An Giang.