LỚP LÁ 7, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: PHAN THỊ MI CA

Số điện thoại: 0913.188027

Email: phanthimica1982@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Tiểu học C Phú Hội

Ấp Phú Trung, xã Phú Hội 

huyện An Phú, tỉnh An Giang.