LỚP LÁ 6, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN

Số điện thoại: 0949.350305

Email: dtnhuyen0111@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Tiểu học B Phú Hội

Ấp Phú Thuận, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.