LỚP LÁ 5, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: LÂM THỊ KIM THỦY

Số điện thoại: 0843.856374

Email: lamthikimthuy7687@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Tiểu học B Phú Hội

Ấp Phú Thuận, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.