LỚP LÁ 4, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: PHẠM THỊ HỒNG THẮM

Số điện thoại: 0586.473119

Email: hongtham.mgph@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Tiểu học A Phú Hội

Ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.