LỚP LÁ 3, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: TRẦN THỊ THÙY DUNG

Số điện thoại: 0913.037780

Email: lamphuongquang38@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Tiểu học A Phú Hội

Ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.