CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất của nhà trường, tuy xuống cấp, nhưng cán bộ giáo viên công nhân viên của nhà trường, vận động từ nguồn xã hội hóa giáo dục để chỉnh trang cơ sở vật chất của trường thường xuyên, để tạo điều kiện học tập, và sân chơi an toàn tuyệt đối cho trẻ.